A- A A+
utorak, 19 April 2016 21:19

Pakirnica praškastih i zrnastih proizvoda

U saradnji sa fondacijom ODRAZ  2004. godine realizirali smo projekat  pokretanja rada pakirnice praškastih i zrnastih proizvoda.

Zahvaljujući programima Federalnog Ministarstva Razvoja Poduzetništva i Obrta i iskazanom razumjevanju specifičnih potreba slijepih ljudi, u 2007. i 2008.  godini u okviru programa „Opstanak i rast subjekata malog gospodarstva“ dodjeljena su nam  novčana sredstva  sa kojima smo u priličnoj mjeri adaptirali i opremili prostor za klub osoba sa invaliditetom i uredili  multimedijalnu salu, a sve u sklopu našeg projekta „Otvaranje Centra za rehabilitaciju, edukaciju i informisanje“ .

U periodu od 2004 -2011. godine u saradnji sa  ,,JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo,, i  Federalnim zavodom za zapošljavanje realizirali smo niz programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom ,zapošljavanja pripravnika, program ,,Posao za sve,,  i zapošljavanja mladih bez radnog iskustva.

Također smo učestvovali u realizaciji  programa  Javni radovi 2008. 2009. 2010. i 2011. god. koje je finansirala JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

U cilju veće stope zaposlenosti osoba sa invaliditetom u saradnji sa PIU SESER (Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja ) u 2008. i 2009. godini kroz posao smo rehabilitirali  osobe sa invaliditetom.

Također u partnerstvu sa nevladinim sektorom organizirali smo niz konferencija, okruglih stolova i seminara iz oblasti ljudskih prava sa posebnim fokusom na osobe sa invaliditetom.

Posebnu saradnju ističemo sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, Nezavisnim biroom za humanitarna pitanja (IBHI) BiH, Savezom civilnih žrtava rata BiH, Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Vijećem organizacija civilnih invalida F BiH, Savezom slijepih FBiH, Centrom za obrazovanje slijepe djece i omladine, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, Udruženjem slijepih građana u BiH i Sportskim društvom slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo .