A- A A+

Pržionica kafe

Mi nabavljamo najbolju sirovu kafu ponuđenu na našem tržištu kako po sorti tako i po veličini i vlažnosti zrna. U procesu pripreme za preradu kafe posebna pažnja se poklanja prebiranju i čiščenju sirove kafe. Naša pržionica kafe opremljena je posebno rađenom peći za prženje kafe sa ventilatorom i separatorom pljeve zbog čega uvijek možemo garantovati ujednačenu poprženost i vlažnost kafe.

Stolovi i oprema za hlađenje kafe omogućuju istovremeno jednako i kontrolisano rashlađivanje svakog zrna, a mljevenje se obavlja u mlinu među valjcima sa kamenim oblogama čime je krajnje izbjegnuto nepotrebno dodatno zagrijavanje i time dopržavanje kafe.

Kesice za pakovanje kafe troslojne su izrade i modernog dizajna. Mljevena kafa se pakuje u kesice težina od 100, 200 i 500 grama.

Zavarivanje kesica obavlja se savremenim varilicama. Kvalitet kesice i način zavarivanja garantuju neograničeno dugo održavanje kvalitete kafe jednako kod otvaranja kesice kao i u momentu pakovanja. S obzirom na kvalitet i dugotrajnost naša kafa je najjeftinija.

Foto galerija