A- A A+

Plastenik

Plastenička proizvodnja je važna i brzorastuća komponenta poljoprivredne industrije razvijenih zemalja. Plastenička proizvodnja u Bosni i Hercegovini, iako još uvijek u fazi zadobijanja oblika, u primjetnom je porastu, kao i tržišni zahtjevi za sviežim organskim povrćem te dostupnošću istih tokom cijele godine.

Organski uzgoj, za razliku od konvencionalnog, prihvatljiv je kako za okoliš¡, tako i za ljudsko zdravlje. Mnogi od danas korištenih pesticida mogu uzrokovati brojne poremećaje, od oslabljenog imuniteta, astme, hormonalnih poremećaja, neplodnosti, pa sve do raka.

Zagovornici organske hrane zdrave tvrde kako ona, osim što ne sadrži štetne tvari, sadrži i znatno više hranjivih sastojaka, kao npr. 28% više vitamina C, 29 % više magnezija, 10 % više kalcija, 13 % više fosfora, više bjelančevina, antioksidanasa itd.

Stoga je TMP uzimajući u obzir ove važne činjenice pošao od zamisli da restoran koji egzistira u okviru djelatnosti TMP-a bude restoran zdrave hrane i izgradio plastenik u kojem se uzgaja organsko povrće koje se tokom većeg dijela godine koristi u pripravljanju jela.

Foto galerija